Bas Test

Uitgebreide en betrouwbare support voor uw bedrijfsopvangteam

Bas staat voor Bedrijfsopvangteam Ambulancezorg Support en is de applicatie die het bedrijfsopvangteam (BOT) of team collegiale ondersteuning (TCO) ondersteunt bij hun inzetten. Door de uniforme registratie is het voor een BOT-lid eenvoudig om de juiste informatie in te zien alvorens zijn of haar gesprekken te voeren. De registratie van verslagen is strikt vertrouwelijk en wordt ook als zodanig behandeld in de applicatie.

Bas - Uitgebreide en betrouwbare support voor uw bedrijfsopvangteam