Vic

Kwaliteitsmeldingen binnen de Sky Suite

Registreer en behandel alle type incident- en kwaliteitsmeldingen met Vic. Maak gebruik van modules voor VIM, calamiteiten, klachten, data-incidenten, agressie meldingen, verbetervoorstellen en interne audits. Overzichtelijk, eenvoudig in het gebruik en compleet voor uw hele organisatie. Alle kwaliteit- en incidentmeldingen op één centrale plek!

Header Vic